Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård i urval av diagnoser - 65 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2018November2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfällen med påverkbar slutenvård i urval av diagnoser - 65 år och äldre

Antal vårdtillfällen med påverkbar slutenvård i urval av diagnoser per 100 000 invånare. Avser personer 65 år och äldre och nio sjukdomstillstånd som är vanliga i de äldsta åldersgrupperna.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket452
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Förebyggande vård, Vårdkonsumtion

Källor

Vårdtillfällesdatabasen, Sveriges kommuner och Landsting