Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård i urval av diagnoser - 65 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2017November2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård i urval av diagnoser - 65 år och äldre

Antal vårdtillfällen med undvikbar slutenvård i urval av diagnoser per 100 000 invånare. Avser personer 65 år och äldre och nio sjukdomstillstånd som är vanliga i de äldsta åldersgrupperna.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket433
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Vårdtillfällesdatabasen, Sveriges kommuner och Landsting

Nyckelord

Förebyggande vård, Vårdkonsumtion