Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Blodfettssänkande behandling vid utskrivning efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q32016Q32019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodfettssänkande behandling vid utskrivning efter stroke

Andel patienter med stroke som har blodfettssänkande behandling vid utskrivning från sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Riksstroke

Riksstroke har 80 procent som hög måluppfyllelse.

70

Riksstroke

Riksstroke har 70 procent som måttlig måluppfyllelse.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Läkemedelsbehandling

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)