Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Blodfettssänkande behandling vid utskrivning efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22016Q22019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodfettssänkande behandling vid utskrivning efter stroke

Andel patienter med stroke som har blodfettssänkande behandling vid utskrivning från sjukhus.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket82 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Riksstroke

Riksstroke har 80 procent som hög måluppfyllelse.

70

Riksstroke

Riksstroke har 70 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Läkemedelsbehandling