Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Screening för våldsutsatthet under graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Screening för våldsutsatthet under graviditet

Andel kvinnor som i mödrahälsovården tillfrågats om erfarenhet av våld i nära relation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har satt som mål att minst 95 procent av kvinnorna skall ha tillfrågats om våldsutsatthet.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Sociala faktorer, Hälsoläge och levnadsvanor, Graviditet, förlossnings- och nyfödda

Granskare

Olof Stephansson

Källor

Graviditetsregistret