Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Screening för våldsutsatthet under graviditet
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12017Q12020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Screening för våldsutsatthet under graviditet

Andel kvinnor som i mödrahälsovården tillfrågats om erfarenhet av våld i nära relation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket92,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

95

Graviditetsregistret

Graviditetsregistret har angett målnivå 95 procent

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Sociala faktorer, Hälsoläge och levnadsvanor, Graviditet, förlossnings- och nyfödda

Källor

Graviditetsregistret