Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Dödlighet i hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Antal döda i hjärt- och kärlsjukdomar bland 100 000 personer som behandlas med diabetesläkemedel. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket413,7
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Diabetes, Hjärtsjukdom

Källor

Dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen