Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (158)

Mina enhetslistor

  • !
Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42016Q42019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist

Andel vårdtillfällen med utskrivning till annan intensivvårdsavdelning (IVA) på grund av egen resursbrist.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

2

SIR, Svenska Intensivvårdsregistret

SIR har för denna indikator fastslagit målnivån mindre än 2 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Intensivvård, Säker vård

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)