Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (159)

Mina enhetslistor

  • !
Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist

Andel vårdtillfällen med utskrivning till annan intensivvårdsavdelning (IVA) på grund av egen resursbrist.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
SIR, Svenska Intensivvårdsregistret
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

2

SIR, Svenska Intensivvårdsregistret

Överflyttning till annan intensivvårdsavdelning på grund av resursbrist

Källor

Svenska intensivvårdsregistret (SIR)

Granskare

Christina Agvald Öhman

Nyckelord

Intensivvård, Målnivå kvalitetsregister, Säker vård