Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1504)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av kontaktvägar med primärvården
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av kontaktvägar med primärvården

Andel positiva svar om kontaktvägar med primärvården.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

E-hälsa, Patienterfarenheter, Primärvård, Väntetider och tillgänglighet