Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientutbildning vid bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102015
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientutbildning vid bipolär sjukdom

Andel patienter med bipolär sjukdom som deltar i patientutbildning.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket23,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

Nyckelord

Psykisk ohälsa