Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (93)

Mina enhetslistor

  • !
Lång vårdtid efter borttagande av gallblåsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Lång vårdtid efter borttagande av gallblåsa

Andel patienter som hade fyra eller fler dagars vårdtid vid sjukhus efter borttagande av gallblåsa

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)

Nyckelord

Kirurgi, Mage- och tarmsjukvård