Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (98)

Mina enhetslistor

  • !
Lång vårdtid efter borttagande av gallblåsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Lång vårdtid efter borttagande av gallblåsa

Andel patienter som hade fyra eller fler dagars vårdtid vid sjukhus efter borttagande av gallblåsa

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Mage- och tarmsjukvård, Kirurgi

Källor

Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi (GallRiks)