Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av cancer – män
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Förekomst av cancer – män

Antal nya fall av cancer bland män per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket668,4
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen, Socialstyrelsens statistikdatabaser

Nyckelord

Cancer, Sjukdomsförekomst