Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (50)

Mina enhetslistor

  • !
Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård

Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,6
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Elin Shaffer

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Säker vård, Väntetider och tillgänglighet