Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (50)

Mina enhetslistor

  • !
Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Maj2017Juni2018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård

Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,8
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting

Granskare

Elin Shaffer

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Väntetider och tillgänglighet, Säker vård