Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (50)

Mina enhetslistor

  • !
Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överbeläggningar i psykiatrisk slutenvård

Antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket2,4
Antal per hundra

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Väntetider och tillgänglighet, Säker vård

Källor

Patientsäkerhet, Sveriges Kommuner och Landsting