Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20012017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom

Andel patienter som får ny infarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom 365 dagar. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket7,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hjärtsjukdom

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen