Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (72)

Mina enhetslistor

  • !
Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation

Andel kvinnor som svarade på uppföljningsenkät två månader efter gynekologisk operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket88,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Maud Ankardal

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Deltagande i kvalitetsmätning