Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (88)

Mina enhetslistor

  • !
Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation

Andel kvinnor som svarade på uppföljningsenkät två månader efter gynekologisk operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Deltagande i kvalitetsmätning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)