Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (87)

Mina enhetslistor

  • !
Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Svarsfrekvens för patientenkät efter gynekologisk operation

Andel kvinnor som svarade på uppföljningsenkät två månader efter gynekologisk operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Deltagande i kvalitetsmätning, Gynekologi, Kirurgi