Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (5)

Mina enhetslistor

  • !
Förekomst av diabetes
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
April2017April2017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Förekomst av diabetes

Andel av listade med diagnos diabetes någon gång de senaste 18 månaderna.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Diabetes, Primärvård, PrimärvårdsKvalitet