Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationsfrekvens för borttagande av livmoder
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20042016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationsfrekvens för borttagande av livmoder

Antal hysterektomier per 100 000 kvinnor.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket78,3
Antal per hundra tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Gynekologi, Vårdkonsumtion