Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bra tandhälsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20072018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Bra tandhälsa

Andel personer som tycker de har bra eller ganska bra tandhälsa. Mätperioden avser 4 år där det redovisade året är det sista.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket75 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor, Tandvård

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten