Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Bra tandhälsa
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fyra år
20042016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Bra tandhälsa

Andel personer som tycker de har bra eller ganska bra tandhälsa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Hälsoläge och levnadsvanor, Tandvård