Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (98)

Mina enhetslistor

  • !
Rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q12017Q12020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt

Andel personer som slutat röka 12-14 månader efter hjärtinfarkt. Avser personer under 80 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket55,8 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

70

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 70 procent.

60

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 60 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Förebyggande vård, Hjärtsjukdom

Källor

SWEDEHEART