Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (92)

Mina enhetslistor

  • !
Rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q22018
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Rökstopp 12-14 månader efter hjärtinfarkt

Andel personer som slutat röka 12-14 månader efter hjärtinfarkt. Avser personer under 75 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket55,8 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

75

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 75 procent eller högre. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

70

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den högre målnivån satt till 70 procent.

60

SWEDEHEART - SEPHIA

I SWEDEHEARTs kvalitetsindex är den lägre målnivån satt till 60 procent.

Källor

Swedeheart SEPHIA

Granskare

Tomas Jernberg

Nyckelord

Förebyggande vård, Hjärtsjukdom, Målnivå kvalitetsregister, Målnivå Socialstyrelsen