Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB-IIIB som genomgått PET-DT inför planerad behandling med kurativt syfte.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

82

Socialstyrelsen

PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Lungcancer, Cancer