Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB-IIIB som genomgått PET-DT inför planerad behandling med kurativt syfte.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94,4 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

82

Socialstyrelsen

PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Nyckelord

Cancer, Lungcancer, Målnivå Socialstyrelsen