Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20082018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB-IIIB som genomgått PET-DT inför planerad behandling med kurativt syfte.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket97,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

100

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

I nationella lungcancerregistret är den högre målnivån satt till 100 procent.

90

Nationella lungcancerregistret (NLCR)

I nationella lungcancerregistret är den lägre målnivån satt till 90 procent.

82

Socialstyrelsen

PET-DT inför behandling med kurativt syfte vid icke småcellig lungcancer

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Lungcancer, Cancer

Källor

Nationella lungcancerregistret (NLCR)