Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20112018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar

Andel patienter 65 år och äldre med utvalda sjukdomstillstånd som återinskrivits inom 30 dagar.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket9,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Säker vård

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen