Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (55)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad komplikationsfrihet 1 år efter operation för förlossningsbristning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet 1 år efter operation för förlossningsbristning

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär ett år efter operation för sfinkterskada vid förlossning

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Eva Uustal

Nyckelord

Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Kirurgi, Patientrapporterade resultat