Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad komplikationsfrihet 1 år efter operation för förlossningsbristning

Andel kvinnor som anger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär ett år efter operation för sfinkterskada vid förlossning

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Eva Uustal

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Graviditet, förlossnings- och nyfödda, Bristningsoperation