Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (86)

Mina enhetslistor

  • !
Måluppfyllelse för fosfatnivå vid njursvikt
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Måluppfyllelse för fosfatnivå vid njursvikt

Andel patienter med njursvikt som når mål för fosfatnivå (<1,6 mmol/L). Avser patienter som behandlas med dialys, både bloddialys och bukhåledialys.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket58,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenskt njurregister

Granskare

KG Prütz

Nyckelord

Njursjukdom