Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Nöjdhet med rehabilitering 12 månader efter stroke – 65 år eller äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Nöjdhet med rehabilitering 12 månader efter stroke – 65 år eller äldre

Andel patienter med stroke som anger att man är nöjd med rehabiliteringen eller träningen 12 månader efter utskrivning från sjukhus. Patienter 65 år eller äldre.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter, Stroke

Granskare

Bo Norrving

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)