Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (82)

Mina enhetslistor

  • !
Kostnad per producerad DRG-poäng – Kramper och huvudvärk
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Kostnad per producerad DRG-poäng – Kramper och huvudvärk

Kostnad per DRG-poäng för DRG A56 Kramper och huvudvärk inom den specialiserade somatiska slutenvården.

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket50 906
Kronor

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Kostnader och produktivitet