Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (112)

Mina enhetslistor

  • !
Njurfunktion vid diabetes typ 1 – medicinklinik
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Njurfunktion vid diabetes typ 1 – medicinklinik

Andel personer med diabetes typ 1 med opåverkad eller milt nedsatt njurfunktion. Medicinklinik.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella diabetesregistret (NDR)

Nyckelord

Diabetes, Njursjukdom, Sjukdomsförekomst