Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vidbehovsordination av opioider mot smärta
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2016December2017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Vidbehovsordination av opioider mot smärta

Andel patienter som hade vidbehovsordination av opioider i injektionsform när de avled.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket94,5 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

98

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 98procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Svenska palliativregistret

Granskare

Greger Fransson

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Palliativ vård