Tänk på att...

Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Vidbehovsordination av opioider mot smärta
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
November2018November2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Vidbehovsordination av opioider mot smärta

Andel patienter som hade vidbehovsordination av opioider i injektionsform när de avled.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

98

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 98 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Palliativ vård, Läkemedelsbehandling

Källor

Svenska palliativregistret