Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1267)

Mina enhetslistor

  • !
Primärvårdens tillgänglighet per telefon
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Mars2018Mars2019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket86,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Väntetider i vården

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Primärvård, Väntetider och tillgänglighet