Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (80)

Mina enhetslistor

  • !
Total vistelsetid på akutmottagning – 80 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Total vistelsetid på akutmottagning – 80 år och äldre

Total vistelsetid på sjukhusbunden akutmottagning för personer 80 år eller äldre. Mediantid i minuter.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket244
Minuter

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet