Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (83)

Mina enhetslistor

  • !
Total vistelsetid på akutmottagning – 80 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Total vistelsetid på akutmottagning – 80 år och äldre

Total vistelsetid på sjukhusbunden akutmottagning för personer 80 år eller äldre. Mediantid i minuter.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket250
Minuter

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser