Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Aktiv monitorering av prostatacancer med mycket låg risk
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q42014Q42017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Aktiv monitorering av prostatacancer med mycket låg risk

Andel män med prostatacancer med mycket låg risk som handläggs med aktiv monitorering. Avser män 75 år och yngre.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket95,4 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

95

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 95 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

95

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 95 procent som gräns för mycket god måluppfyllelse.

85

Nationella Prostatacancerregistret

Nationella prostatacancerregistret har angett 85 procent som gräns för god måluppfyllelse.

Källor

Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Granskare

Pär Stattin

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Målnivå kvalitetsregister, Prostatacancer, Cancer