Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel

Antal personer 20-79 år med regelbunden användning av lugnande medel/sömnmedel per 1000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket31,2
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Läkemedelsbehandling