Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Långvarig behandling med vissa sömnmedel och lugnande medel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Långvarig behandling med vissa sömnmedel och lugnande medel

Antal personer 20-79 år med regelbunden användning av av bensodiazepin/-liknande läkemedel per 1000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket28,1
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Läkemedelsbehandling

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen