Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Långvarig behandling med vissa sömnmedel och lugnande medel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152017
Fallande

Målvärde

Zoom

Långvarig behandling med vissa sömnmedel och lugnande medel

Antal personer 20-79 år med regelbunden användning av av bensodiazepin/-liknande läkemedel per 1000 invånare. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Kronoberg37,2
Västra Götaland34,8
Skåne33,1
Västmanland32,6
Kalmar32,3
Värmland30,4
Jönköping30,1
Stockholm30,1
Riket29,6
Halland29,1
Gävleborg28,8
Jämtland Härjedalen28,5
Uppsala28,4
Gotland26,7
Blekinge26,6
Dalarna26,1
Västerbotten25,3
Norrbotten24,4
Västernorrland23,3
Östergötland22,4
Sörmland20,8
Örebro19,5
Antal per tusen

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Läkemedelsbehandling

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen