Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Följsamhet till läkemedelsbehandling vid depression

Andel patienter med fortsatt antidepressiv läkemedelsbehandling. Avser nytt uttag av läkemedel 60–150 dagar efter det första uttaget. Åldersstandardiserade värden.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket52,5 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Läkemedelsbehandling

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen