Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (86)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20132016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation

Andel kvinnor som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,1 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop)

Granskare

Mats Löfgren

Nyckelord

Gynekologi, Kirurgi, Patientrapporterade resultat