Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (81)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterad minskning av framfallssymtom ett år efter operation

Andel kvinnor som anger att de aldrig eller nästan aldrig har framfallssymtom ett år efter operationen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket79,3 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Gynekologi, Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Framfallsoperation

Källor

Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (GynOp)