Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
Rapporterande enheter (5)

Mina enhetslistor

  • !
Andel akut mediaotitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM förskrivna/ordinerade
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
December2007April2017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Andel akut mediaotitdiagnoser som antibiotikabehandlas, LM förskrivna/ordinerade

Andel antibiotikabehandlade akut mediaotitdiagnoser av alla akut mediaotitdiagnoser de senaste 12 månaderna, LM förskrivna/ordinerade

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Procent

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Infektionssjukdom, Primärvård, PrimärvårdsKvalitet