Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (14)

Mina enhetslistor

  • !
Patienttillfredsställelse vid rehabilitering med hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patienttillfredsställelse vid rehabilitering med hörapparat

Patienttillfredsställelse för det samlade resultatet tre till sex månader efter rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde för svar med skala 1–5.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,81
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)

Granskare

Peter Nordqvist

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals