Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Effekt vid första behandling med biologiska läkemedel
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Effekt vid första behandling med biologiska läkemedel

Andel personer med reumatoid artrit som uppnår remission eller låg sjukdomsaktivitet 4-12 månader efter start av behandling med första biologiska läkemedel. Procent. Mätperiod avser tid för behandlingsstart. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket64 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svensk reumatologis kvalitetsregister (SRQ)

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Reumatisk sjukdom