Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Basal demensutredning vid demensdiagnos – primärvård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122017
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Basal demensutredning vid demensdiagnos – primärvård

Andel nydiagnostiserade personer med demenssjukdom som genomgått en basal demensutredning i primärvård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,4 %
SveDem
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

SveDem

Basal dememsutredning vid demensdiagnos

Källor

Svenska demensregistret (SveDem)

Nyckelord

Demens, Primärvård