Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (94)

Mina enhetslistor

  • !
Blodtryckssänkande behandling vid utskrivning efter stroke
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Kvartal
Q22015Q42018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Blodtryckssänkande behandling vid utskrivning efter stroke

Andel patienter som har blodtryckssänkande behandling vid utskrivning från sjukhus efter stroke.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Riksstroke
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

80

Riksstroke

Riksstroke har 80 procent som hög måluppfyllelse.

70

Riksstroke

Riksstroke har 70 procent som måttlig måluppfyllelse.

Källor

Nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke)

Granskare

Bo Norrving

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Stroke, Läkemedelsbehandling