Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid bröstcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
19952014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid bröstcancer

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med bröstcancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket89,7 %
Socialstyrelsen
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

88

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har som målnivå för denna indikator angett en andel på 88 procent. Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar.

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Bröstcancer, Dödlighet i befolkningen, Cancer