Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överlevnad vid bröstcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20022017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överlevnad vid bröstcancer

Relativ 5-årsöverlevnad hos patienter 30–89 år med bröstcancer. Åldersstandardiserade värden. Mätperioden är fem år, där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90,7 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Målnivå Socialstyrelsen, Bröstcancer, Dödlighet i befolkningen, Cancer

Källor

Cancerregistret, Socialstyrelsen