Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion

Andel recept på penicillin V av alla recept på antibiotika som vanligtvis används vid luftvägsinfektion. Avser barn 0-6 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens

Strama, nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens, anger för denna indikator målvärdet 80 procent.

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Barn och unga

Granskare

Sveriges Kommuner och Regioner

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen