Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion

Andel recept på penicillin V av alla recept på antibiotika som vanligtvis används vid luftvägsinfektion. Avser barn 0-6 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket74,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens

Strama, nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens, anger för denna indikator målvärdet 80 procent.

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Granskare

[Dold personuppgift]

Nyckelord

Läkemedelsbehandling, Barn och unga