Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20062016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Penicillin V vid behandling av barn med luftvägsinfektion

Andel recept på penicillin V av alla recept på antibiotika som vanligtvis används vid luftvägsinfektion. Avser barn 0-6 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket70,5 %
Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

80

Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens

Strama, nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens, anger för denna indikator målvärdet 80 procent.

Källor

Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen

Granskare

Sveriges Kommuner och Landsting

Nyckelord

Barn och unga, Läkemedelsbehandling