Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (85)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av tillgänglighet bland patienter som besökt en akutmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som har besökt en akutmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket85,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting