Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (85)

Mina enhetslistor

  • !
Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom allmänkirurgisk vård
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Månad
Februari2019Februari2020
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntande 90 dagar eller kortare på första besök inom allmänkirurgisk vård

Andel som väntat 90 dagar eller kortare på första besök inom allmänkirurgisk vård.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Kirurgi, Allmänkirurgi, Väntetider och tillgänglighet

Källor

Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting