Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (74)

Mina enhetslistor

  • !
Väntetid till läkare på akutmottagning – 80 år och äldre
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20162016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Väntetid till läkare på akutmottagning – 80 år och äldre

Medianväntetid till läkarbedömning på sjukhusbunden akutmottagning för personer 80 år eller äldre

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket51
Minuter

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Granskare

Siv-Marie Lindquist

Nyckelord

Vårdkonsumtion, Väntetider och tillgänglighet