Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som blivit bedömda vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket87,9 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

Granskare

Thomas Gasslander

Nyckelord

Cancer, Bukspottkörtelcancer