Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Multidisciplinär konferens vid bukspottkörtelcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Multidisciplinär konferens vid bukspottkörtelcancer

Andel patienter med bukspottkörtelcancer som blivit bedömda vid en multidisciplinär konferens inför behandlingsbeslut.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket90 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

90

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)

I Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer är målnivån satt till 90 procent.

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Cancer, Bukspottkörtelcancer

Granskare

Thomas Gasslander

Källor

Nationellt kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer (pankreasregistret)