Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation

Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation. Indexvärde för relationen mellan faktisk och förväntad livskvalitet (EQ-5D) efter ett år. Det redovisade årtalet avser tidpunkt för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Index

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Ortopedi