Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (97)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation

Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation. Indexvärde för relationen mellan faktisk och förväntad livskvalitet (EQ-5D) efter ett år. Det redovisade årtalet avser tidpunkt för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket100
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Kirurgi, Ortopedi, Patientrapporterade resultat