Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har sommarstängt - inget nytt data kommer att läsas in mellan 10 juli och 12 augusti. Glad sommar!

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (97)

Mina enhetslistor

  • !
Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation

Patientrapporterat resultat av total höftprotesoperation. Indexvärde för relationen mellan faktisk och förväntad livskvalitet (EQ-5D) efter ett år. Det redovisade årtalet avser tidpunkt för operation.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket100
Index

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska Höftprotesregistret (SHPR)

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Kirurgi, Ortopedi