Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattat resultat av korsbandsoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientskattat resultat av korsbandsoperation

Patientskattat resultat två år efter förstagångsoperation av främre korsband. Medelvärde för KOOS "Funktion och Livskvalitet". Mätperioden avser tid för uppföljning. Femårig mätperiod, där det redovisade året är det senaste. Avser patienter 20–30 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket61
Medelvärde för KOOS

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska korsbandsregistret

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Ortopedi