Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattat resultat av korsbandsoperation
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Fem år
20082014
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientskattat resultat av korsbandsoperation

Patientskattat resultat två år efter förstagångsoperation av främre korsband. Medelvärde för KOOS "Funktion och Livskvalitet". Avser patienter 20–30 år.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket60,8
Medelvärde för KOOS

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Svenska korsbandsregistret

Nyckelord

Patientrapporterade resultat, Ortopedi