Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Behandlingsresultat vid svår fetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: Två år
20082015
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Behandlingsresultat vid svår fetma

Viktnedgång efter ett års behandling vid svår fetma. Avser barn som var < 12 år vid behandlingsstart. Mätperioden avser period för behandling. Mätperioden är 2 år. Det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,16
BMIsds-enheter

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Granskare

BORIS – Barnobesitasregister i Sverige

Nyckelord

Barn och unga, Övervikt och fetma