Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (20)

Mina enhetslistor

  • !
Behandlingsresultat vid fetma
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20122018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Behandlingsresultat vid fetma

Viktnedgång efter ett års behandling vid fetma. Avser barn som var < 12 år vid behandlingsstart. Mätperioden avser tid för uppföljning. Mätperioderna varierar, från och med 2017 redovisas 1-års data, tidigare perioder avser 2 år där det redovisade årtalet är det sista av dessa.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket0,16
BMI SDS enheter

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

0.25

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS) har angett 0,25 BMI SDS enheter som gräns för måluppfyllelse

Nyckelord

Målnivå kvalitetsregister, Övervikt och fetma, Barn och unga

Källor

Barnobesitasregister i Sverige (BORIS)