Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattad funktion hos hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientskattad funktion hos hörapparat

Patientskattad funktion hos hörapparat tre till sex månader efter rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde (1–5) för ett antal frågor som handlar om hörapparatens funktion.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,64
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)