Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (0)

Mina enhetslistor

  • !
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
19692018
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientskattad funktion hos hörapparat

Patientskattad funktion hos hörapparat tre till sex månader efter rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde (1–5) för ett antal frågor som handlar om hörapparatens funktion.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket-
Medelvärde

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)

Granskare

Peter Nordqvist

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals