Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (14)

Mina enhetslistor

  • !
Patientskattad funktion hos hörapparat
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20142016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Patientskattad funktion hos hörapparat

Patientskattad funktion hos hörapparat tre till sex månader efter rehabilitering med hörapparat. Siffran är ett medelvärde (1–5) för ett antal frågor som handlar om hörapparatens funktion.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket3,64
Medelvärde

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH)

Granskare

Peter Nordqvist

Nyckelord

Hörselrehabilitering, Öron-Näsa-Hals