Kontrollpanel

Inställningar

Alla regioner + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (1546)

Mina enhetslistor

  • !
Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20152019
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket83 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Nyckelord

Patienterfarenheter, Primärvård

Källor

Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting