Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (111)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Operationer i dagkirurgi
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20052016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Operationer i dagkirurgi

Andel operationer i dagkirurgi av totalt antal operationer

Önskat värde:

Ej angivet

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket72,6 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Kirurgi, Vårdkonsumtion