Inställningar

-

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

-

Rapporterande enheter (28)

Mina enhetslistor

  • !
Datortomografi av bröstkorgen vid njurcancer
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20092017
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Datortomografi av bröstkorgen vid njurcancer

Andel patienter med njurcancer där datortomografi av bröstkorgen (CT-thorax) ingår i primärutredningen.

Önskat värde:

Högt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket93,4 %
Procent

Tabell

Om indikatorn

Täckningsgradsberäkning

Teknisk beskrivning

Källor

Nationella njurcancerregistret

Granskare

Börje Ljungberg

Nyckelord

Njurcancer, Cancer