Tänk på att...

Vården i siffror är under utveckling och är ännu inte optimerad för mobiler. Besök gärna Vården i siffror från en surfplatta eller dator.

Vården i siffror har för närvarande problem med att hämta cancerindikatorer från INCA - arbete pågår med att åtgärda detta

Kontrollpanel

Inställningar

Alla landsting + Riket

Alla sjukhus (110)

Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering

Målvärde

Zoom

Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom

Dödlighet bland personer, 20 år eller äldre, med bipolär sjukdom jämfört med dödligheten i befolkningen. Värdet 1,0 innebär att ingen överdödlighet finns. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,8
Kvot

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Psykisk ohälsa, Dödlighet i befolkningen