Inställningar

-
Alla landsting
Alla sjukhus (110)
-
Rapporterande enheter (22)

Mina enhetslistor

  • !
Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom
Kön: Totalt
Ålder: Totalt
Period: År
20102016
Ingen sortering
Målvärde
Zoom

Överdödlighet för vuxna patienter med bipolär sjukdom

Dödlighet bland personer, 20 år eller äldre, med bipolär sjukdom jämfört med dödligheten i befolkningen. Värdet 1,0 innebär att ingen överdödlighet finns. Åldersstandardiserade värden

Önskat värde:

Lågt

Enheter
Senast Rapporterat Värde
Riket1,8
Kvot

Tabell

Om indikatorn

Teknisk beskrivning

Källor

Patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Nyckelord

Dödlighet i befolkningen, Psykisk ohälsa